Het Centrum voor Levenskunst is hét Centrum in Emmen en omgeving om bezig te zijn met Bewustwording en om te groeien naar Bewust Zijn. De organisatoren Johanna en Eric bieden eenieder, middels lezingen, workshops en cursussen, de mogelijkheid om in contact te komen met zingeving en diepgang in jouw dagelijks leven.

Het Centrum voor Levenskunst is niet verbonden aan welk geloof dan ook, met uitzondering het geloof in jezelf. Jouw innerlijke kompas volgen, daar draait het om. Iedereen die zoekende is, open staat voor leven vanuit zijn hart en bewustzijnsgroei belangrijk vindt, is bij ons van harte welkom om aan de door ons georganiseerde activiteiten op dat gebied mee te doen. Het is onze passie iedereen de kans te bieden de levenskunstenaar in zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

Voor meer info zijn wij telefonisch bereikbaar via ons vaste nummer: 0591-513355 of per email: info@centrumvoorlevenskunstemmen.nl